Homepage

“Werken aan een duurzame wereld, werkt alleen als je dingen doet die je vreugde brengen”

Wat is SYARK?

SYARK het bedrijf van Yellie Alkema adviseert aan (semi-)overheidsorganisaties en bedrijven. Vanaf april 2007 werkt Yellie als onafhankelijk adviseur in ruimtelijke planning- en innovatieprojecten. SYARK zoekt altijd samenwerking met adviseurs en experts binnen en buiten de organisatie van de opdrachtgever.
Als project- of procesmanager is SYARK betrokken bij diverse fases van het project. Yellie maakt beleidsplannen of visies en is aanspreekpunt of coördinator van het project. Op locaal, regionaal en nationaal niveau werkt SYARK aan thema’s als duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
SYARK heeft internationale ervaring met Europese projecten, zoals het Interreg B Noordzee regio project Innovative Foresight Planning voor regionaal economische ontwikkeling. De deelnemende partners beogen een duurzame toekomst met het bouwen van clusters en netwerken rond wind energie, sensor en food technology.
Tegenwoordig is SYARK ook actief in Interreg A, grensoverschrijdende projecten tussen Nederlandse en Duitse partners. De thema’s variëren, zolang ze maar te maken hebben met duurzame ontwikkeling en het bevorderen van creativiteit en innovatie. Voor SYARK zijn de EU2020 doelstellingen ‘social inclusive, sustainable and innovative’ een belangrijke inspiratiebron.